5234c04565efa
Administrasjonssjefen som holder oss i ørene.